Urbanismus

Územní studie Jihlava, I. etapa, lokalita Havlíčkova - soutěž - 3. místo

 

Nejvýznamnějšímu místu lokality dominují dopravní plochy a čtvrtina tohoto prostoru je dokonce nechána ladem. Tyto faktory vytváří významné bariéry pro prostupnost území pasantů, což nejvíce brání využití kulturně-společenského potenciálu místa. Návrh kruhové křižovatky redukuje dopravní plochy a umožňuje snazší průchod lokalitou pěšími. Předpolí DKO je vyčištěno a dlážděním vytvořeno prodloužení foyer. Dům kultury novým náměstím získává důstojný předprostor, který zde doposud chyběl. Lze zde konat rozličné akce. Oproti rovnému náměstí severní část reaguje na morfologii terénu a je řešena parkovou úpravou, která návštěvníkům dovoluje vydechnout. Vzniká zde také retenční potenciál pro řešenou lokalitu. Pod plochou náměstí je možné realizovat podzemní parkoviště s kapacitou až 55 stání, případně méně dle skutečné potřeby místních institucí. Jižní strana náměstí je dokončena novou uliční frontou, která sceluje prostor a dotváří nynější blokovou zástavbu. Část východní strany Havlíčkovy ulice je doplněna stromořadím a chodci jsou směrováni blíže domům a dále od vozovky. Ulici je tak možné lépe užívat. Vznikají odpočinkové plochy u zastávky MHD.
 

 

Další projekty

Copyright © DOMKÁŘ všechna práva vyhrazena

Telefon: +420 608 359 574
Email: milan@domkar.cz

 

Provozovna: Pujmanové 2608, 580 01 - Havlíčkův Brod

Webtvorba CodeKey.CZ